‘t Hebreeuwse Aleph-Beth, van Aleph tot Taw

In deze serie posts wil ik de Hebreeuwse letters behandelen zoals ik dat tijdens samenkomsten gedaan heb.
Daarbij wil ik iets uitleggen over de vorm van de letter, hoe deze uiteindelijk in het Grieks en de westerse letters uit is gaan zien.
Hoe schrijf je op een eenvoudige wijze de letter, met een te downloaden formulier om te kunnen oefenen.
Ook kijken we naar de getalswaarde en gematria van de letter en de diepere betekenis van hiervan.
Bij iedere letter vind je een naam en een aantal woorden die met deze letter begint.