Het verstaan van Gods stem ..

Bij voldoende belangstelling starten we geregeld een nieuwe reeks van 5 avonden, over het verstaan van Gods stem.
De avonden worden om de week gehouden:
Datum en plaats, worden tzt bekend gemaakt.
U kunt zich wel alvast aanmelden, via het de link onderaan deze pagina.

God wil relatie met ons. Wij praten tegen God … en Hij tegen ons!
Toch hebben heel veel mensen moeite om dit te herkennen. Want dan komt meteen de vraag: zegt God dit .. of zijn het mijn eigen gedachten?
Wij hebben telkens weer ervaren dat je dit het beste in een groep kunt oefenen, zodat Zijn spreken getoetst en bevestigd kan worden.

Allereerst spreekt God natuurlijk door de Bijbel, Zijn geopenbaarde woord.
Maar ook door dromen, profeten .. en door jou! Soms zonder dat je het zelf door hebt.

Natuurlijk rjikt Gods spreken veel verder, dan elke opsomming die wij zouden kunnen maken over hoe Hij tot ons zou kunnen spreken.
Toch hebben we dat wel geprobeerd … om je een idee te geven.
In de loop van de avonden, komt dit allemaal aan de orde.
We geven voorbeelden vanuit onze eigen ervaring .. en kijken hoe we dat wat we hebben gehoord, kunnen gebruiken in ons gebed.
Natuurlijk gaan we het luisteren ook in praktijk brengen. Telkens op een andere manier, door als groep een leuke opdracht te doen.

De basis wordt dus gelegd in 5 avonden.
Je zal merken dat je gaandeweg zekerder wordt .. en Zijn stem leert herkennen (Joh 10:14, 27).
Relatie hebben met God is uiteindelijk waar het om gaat.

Start:            Nog niet bekend
Tijd:             20:00 – 22:00 uur
Inloop:         19:30 uur – met koffie/thee
Toegang:     Afhankelijk van de groepsgrootte
Locatie:       ‘De Oase’ Stationsstraat 127, 3851 ND Ermelo

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u dat hier alvast doorgeven.
Naar aanmeldformulier!

Vragen? Mail ons