‘t Hebreeuwse Aleph-Beth, van Aleph tot Taw

In deze serie posts wil ik de Hebreeuwse letters behandelen zoals ik dat tijdens samenkomsten gedaan heb. Daarbij wil ik iets uitleggen over de vorm van de letter, hoe deze uiteindelijk in het Grieks en de westerse letters uit is gaan zien. Hoe schrijf je op een eenvoudige wijze de letter, met een te downloaden […]